Späť na správy
15.02.2024 12:56

Slovensko nedokáže dostatočne chrániť ženy pred násilím, zhodli sa odborníčky

Slovensko stále nedokáže dostatočne chrániť ženy pred násilím. Zhodli sa na tom odborníčky, ktoré sa dlhodobo venujú téme násilia na ženách a pomoci ženám zažívajúcim násilie, na diskusii v Bratislave. TASR o tom informovalo občianske združenie Tenenet, ktoré diskusiu zorganizovalo v rámci záverečnej konferencie k projektu Kália - poradenské centrum pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie a ich deti.

Psychické násilie je na prvý pohľad skryté, neviditeľné a v spoločnosti často podceňované či tolerované, skonštatovali odborníčky. Psychické násilie je pritom podľa nich súčasťou každého iného typu násilia a na obetiach zanecháva celoživotné následky.

Vďaka projektu Kália vytvorilo združenie dve nové poradenské centrá pre ženy a deti zažívajúce rodovo podmienené a domáce násilie v Trnave a Senci. Rozšírili a skvalitnili sa tak poradenské služby v Trnavskom a Bratislavskom kraji. Odborníčky pozitívne vnímajú, že na Slovensku vznikajú nové poradenské centrá, čím sa zlepšuje geografické zastúpenie služieb a zvyšuje sa tak dostupnosť pomoci pre ženy v núdzi. Tvrdia však, že na Slovensku stále chýba udržateľný mechanizmus financovania centier pomoci a špecifických podporných služieb.

"So ženami zažívajúcimi násilie sa stretávame denne v rámci práce v ambulanciách alebo teréne. Rodovo podmienené násilie je na Slovensku vážny problém, roky naň poukazujú nielen neziskové organizácie, ale aj medzinárodné inštitúcie a relevantné prieskumy. Podpora a pomoc obetiam je nevyhnutná, preto je našou pretrvávajúcou snahou rozširovať služby a skvalitňovať poskytovanú odbornú pomoc," povedala riaditeľka programu Násilie a väzenstvo v Tenenete Petra Olšanská. Na dosiahnutie efektívnej pomoci je podľa nej potrebná súčinnosť a spolupráca viacerých inštitúcií a organizácií, vrátane polície a súdov.

Centrá Kália pomohli viac ako stovke ženám a detí, ktoré zažili alebo zažívajú rôzne typy násilia - psychické, fyzické, ekonomické, sexualizované či násilie po rozvode. Poradenské centrá poskytujú ohrozeným osobám dlhodobú psychologickú podporu, odbornú pomoc, špeciálne sociálne poradenstvo a právne poradenstvo v súlade s európskymi štandardami boja proti rodovo podmienenému násiliu.

Pomoc je poskytovaná ambulantnou aj terénnou formou, okrem osobného kontaktu poskytuje aj telefonické poradenstvo a poradenstvo prostredníctvom emailovej komunikácie. Projekt Kália podporilo Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov. Zároveň je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR.