Späť na správy
27.04.2024 10:40

ÚHP odporúča znížiť hodnotu zákazky prestavby objektu ZVJS v Leopoldove

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) odporúča pred vyhlásením verejného obstarávania znížiť predpokladanú hodnotu zákazky prestavby objektu na školiace stredisko Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) v Leopoldove minimálne o 810.000 eur. Vyplýva to z hodnotenia ÚHP zverejnenom na webe Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Hodnota investície sa odhaduje na 16,06 milióna eur.

ÚHP odporúča aj prípadnú voľnú kapacitu nového školiaceho strediska ZVJS využiť aj na školenia ostatných justičných pracovníkov a tiež zamestnancov MS SR. "Cieľom projektu je vybudovanie nových priestorov pre Inštitút vzdelávania ZVJS. Rekonštrukcia pozostáva z kompletnej obnovy a dvoch objektov z roku 1977, ktoré sa v súčasnosti nevyužívajú," uviedol ÚHP s tým, že súčasťou rekonštrukcie je aj úprava dispozície budovy, keďže pôvodne sa budovy využívali ako autoopravovňa a po novom budú slúžiť ako školiace stredisko s ubytovaním.

"Projekt je odôvodnený hlavne potrebou väčších priestorov z dôvodu nedostatočnej súčasnej kapacity. Aktuálne inštitút pôsobí v rámci areálu väznice v Nitre, kde ale nedisponuje samostatnými priestormi," spresnil ÚHP. Poukázal na to, že rekonštrukcia budov v ústave Leopoldov vyšla ako najvhodnejšia alternatíva s tým, že iné lokality investor zamietol pre priestorovú nevhodnosť, prípadne vysokú environmentálnu záťaž.

Obe budovy v Leopoldove si podľa ÚHP vyžadujú kompletnú rekonštrukciu vzhľadom na zlý technický stav, keďže sú dlhodobo nevyužívané a neinvestovalo sa do ich údržby.

Umiestnenie školiaceho strediska do Leopoldova podporuje existencia stravovacej prevádzky, blízkosť služobnej strelnice zboru, umiestnenie mimo stráženej časti ústavu a dobrá dopravná dostupnosť, konštatoval ÚHP.