Späť na správy
07.06.2024 15:54

Českí a slovenskí rektori sa zhodli na význame bezpečnosti na školách

Na spoločnom zasadnutí rektorov vysokých škôl a univerzít Českej a Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnilo v Trnave, sa skloňovala najmä téma bezpečnosti na školách. Rektori sa zhodli na tom, že spoločným cieľom predstaviteľov vysokých škôl je zaistiť, aby univerzity boli bezpečnými miestami pre študentov a zamestnancov. Žiadajú vlády oboch krajín, aby venovali zvýšenú pozornosť nielen ochrane mäkkých cieľov, ale aj kybernetickej bezpečnosti.

Otázka bezpečnosti je aktuálna aj vzhľadom na vlaňajšiu tragickú udalosť, ktorá sa stala na pražskej Karlovej univerzite. "Diskutovali sme o dôležitosti zvýšenia úrovne bezpečnosti na slovenských vysokých školách," povedal médiám prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vladimír Hiadlovský. Priblížil, že sa tak môže diať formou bezpečnostných auditov a ich vyhodnotenia či prostredníctvom dôrazu na bezpečnostné školenia.

"Nazvala by som to vzájomnou výmenou informácií, pretože pri bezpečnosti sa nedá povedať, že by jeden recept fungoval na všetky typy škôl," doplnila predsedníčka Českej konferencie rektorov a rektorka Karlovej univerzity v Prahe Milena Králičková.

Na zvýšenie bezpečnosti na školách je okrem iného potrebné aj zvýšiť rozpočty jednotlivých škôl. "Hneď po tragických udalostiach v Prahe sme vyčlenili jeden milión eur pre verejné vysoké školy a rádovo desiatky tisíc eur pre súkromné vysoké školy," potvrdil štátny tajomník ministerstva školstva Róbert Zsembera.

Rektori odmietli aj akékoľvek formy násilia a teroru a vyzvali na rešpektovanie demokratických hodnôt a princípov. Okrem bezpečnosti rektori hovorili aj o aktuálnych témach z vysokoškolského prostredia a najmä o zabezpečovaní kvality vzdelávania na vysokých školách a univerzitách v oboch krajinách. Vyzvali na účasť v eurovoľbách.