Späť na správy
27.01.2024 15:33

Vertikálny koridor plynu nemusí byť pre Slovensko zásadný projekt

Realizácia vertikálneho koridoru plynu má posilniť energetickú bezpečnosť a diverzifikáciu zdrojov. Pre slovenského prepravcu plynu, spoločnosť eustream, však nemusí ísť o zásadný projekt, keďže sa nachádza na konci celého koridoru. Nemožno preto očakávať žiadne významné objemy prepraveného plynu. Pre TASR to uviedol analytik portálu energieprevas.sk Jozef Badida.

Memorandum, ktoré má za cieľ podporovať projekty k realizácii koridoru, podpísali 19. januára prevádzkovatelia plynovodov zo Slovenska, Ukrajiny a Moldavska s náprotivkami z Grécka, Maďarska, Bulharska a Rumunska. Podľa Badidu tým slovenskí obchodníci s plynom, predovšetkým spoločnosť SPP, môžu získať najmä ďalšie diverzifikačné možnosti na nákup skvapalneného plynu z gréckeho terminálu Alexandroupolis.

"Pre slovenského prepravcu eustream však nepôjde o zásadný projekt, keďže sa v podstate nachádza na konci celého koridoru, a tak nemožno očakávať žiadne významné objemy prepraveného plynu. Samozrejme, situácia by sa mohla zmeniť, ak by týmto koridorom začal tiecť azerbajdžanský plyn ďalej na západ," dodal.

Generálny riaditeľ spoločnosti eustream Rastislav Ňukovič pre portál Slovgas priblížil dva aspekty projektu, z jeho pohľadu však koridor význam prináša. "Prvým je zvýšenie bezpečnosti dodávok pre Slovensko, keďže akýkoľvek prístup k novému zdroju zvyšuje bezpečnosť krajiny. Pre spoločnosť eustream má koridor význam vzhľadom na jej snahu o zvýšenie využitia jej siete," špecifikoval.

Pre potreby spoločnosti eustream bude podľa Badidu dôležité zabezpečiť prepravu ruského plynu cez územie Ukrajiny aj po roku 2024, keď vyprší platnosť doterajšieho kontraktu. "Je zrejmé, že ukrajinský Naftogaz a ruský Gazprom k žiadnej dohode nedospejú, a preto by do toho procesu malo vstúpiť konzorcium európskych plynárenských spoločností. K tomu je, samozrejme, potrebná politická podpora, ktorú zatiaľ nebadať tak na európskej, ako ani slovenskej úrovni," dodal.

Zrealizovanie vertikálneho koridoru má modernizovať plynárenské siete daných krajín s cieľom prepravy zemného plynu z juhu na sever a naopak. Jeho potenciál môže byť využitý aj pre obnoviteľné plyny a vodík. Ako informoval Slovgas, šéf ukrajinskej prepravnej siete Dmytro Lyppa očakáva, že vďaka koridoru sa uskutočnia dodatočné dodávky plynu z Rumunska do strednej Európy v objeme vyše sedem miliárd kubických metrov ročne.

"Ukrajina teraz pracuje s Moldavskom na podmienkach tohtoročného využitia dodatočných kapacít Transbalkánskeho plynovodu na úrovni šiestich miliónov kubických metrov denne, doplnil Lyppa.